Författaren Björn Augustson rapporterar från världens största barnboksmässa i Bologna. Björn var en av de författare och illustratörer som valdes ut att tillsammans med Kultur i Väst besöka mässan. Och extra roligt var det förstås att han hade sällskap av sin och Johanna Arpiainens bok Beppe och Isabel som presenterades i Koja Agencys monter.

”Mångfalden bland och i böckerna är något jag verkligen kommer att bära med mig från Bologna. Jag tänker på den äldre mannens ord, på en parkbänk i Slottsskogens Azaleadal för några år sedan, när han vände sig mot mig och stilla undrade; Varför denna enfald när det finns mångfald? De orden kan appliceras på allt” skriver Björn Augustson i sina reflektioner efter mässan.

Läs hela Björns berättelse här

”Det är en ynnest med åtföljande ansvar att skriva barnböcker.”