Sören Dalevi

Sören Dalevi är född 1969 och prästvigdes 1996 för Karlstads stift. I augusti 2016 tillträdde han som Karlstads stifts biskop.

 Biskop Sören Dalevi vill fokusera på den folkkyrkoteologi som varit så viktig i området: kyrkan är till för alla. Vi har högt i tak, låga trösklar, men vi har också ett golv.

Sören Dalevi och illustratören Marcus-Gunnar Pettersson står bakom Barnens bästa bibel som kom ut på Speja förlag i november 2020. Det är 25 år sedan det kom ut en nyproducerad barnbibel av detta slag i Sverige. De flesta är översättningar från engelska, där illustrationerna är gjorda för att passa i flera länder.

– De illustrationerna är oftast gjorda för att inte väcka några känslor åt något håll. De ska inte uppröra. Du blir varken glad eller ledsen, säger Sören Dalevi, som forskat på barnbiblar i många år.

– Det vi har velat göra är en bibel som du ska vilja läsa och sjunka in i gång på gång. Jag och Marcus-Gunnar har i drygt ett och ett halvt års tid bollat material mellan oss. Han har låtit texten påverka bilden, och jag har låtit bilden påverka texten. Det gör att det finns teologiska poänger i såväl text som i bild.

Hur har du arbetat med bibeln?

– Jag har översatt berättelserna från grekiska och hebreiska och sedan arbetat med dem och byggt på utifrån ett barnperspektiv. Det roliga är att Marcus-Gunnar har samma barnperspektiv, vi tycker båda två att det är väldigt viktigt att ta barnen på allvar och inte väja för de svåra frågorna. Jag tycker att det är ett unikt samarbete, och jag tror det kommer att synas på slutresultatet.

I Barnens Bästa Bibel får barnen möta en hel del svåra texter, som Kain och Abel och Mose i vassen. Sören säger att en del moderna barnbiblar gjort misstaget att man velat försköna och förenkla vissa av berättelserna i tron att de på det sättet hjälper barnen.

– Barn är intelligenta varelser, och de förstår från tidig ålder att tillvaron är komplex. Barn strävar, liksom vuxna, efter att göra sin tillvaro begriplig och här fyller även svåra texter en funktion. Det handlar om att ta barnen på allvar, att ge dem livstolkande bilder även för tillvarons mörkare sidor. Astrid Lindgren formulerade det bra när hon sa: ”Barn måste få veta att livet också rymmer både sorg och ondska och nöd, att livet inte bara är ett litet glättigt ställe.”

Barnens bästa bibel kom ut i november 2020 och består inte bara av bibeltexter utan också böner och psalmer.

Några citat i texten är hämtade från Svenska kyrkans websida.