Lena Carlsson

Lena Carlsson har skrivit barnböckerna Fröken Selma! När Selma Lagerlöf var skolfröken i Landskrona, samt Selma och Sophie reser till Jerusalem. Båda böckerna är baserade på tidigare böcker om Selma Lagerlöf som skrivits under åren av Lena Carlsson. Selma och Sophie reser till Jerusalem grundar sig på boken Frihetslif! Två ensamma fruntimmer på resa med kamera. Lenas tanke var att göra forskningen om Selma Lagerlöf tillgänglig för barn och att Selmas spännande liv kanske kunde intressera barn och unga.