Sören Dalevi och Marcus Gunnar Pettersson tilldelas Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne.

Sören Dalevi och Marcus Gunnar Pettersson tilldelas stipendiet:

  • för att de genom Barnens Bästa Bibel skapat ett verk vilket präglas av såväl en sprudlande berättarglädje som ett teologiskt djup, vilket kommer till uttryck i ett lättillgängligt och vackert språk och fantasieggande och gräns-överskridande illustrationer. På så sätt introduceras nya generationer till den mångtusenåriga tradition vår kultur vilar på.
  • och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.