Elever i åk 2 i Uddevalla har röstat fram titlarna till kommunens årliga läsprojekt. En av dem är kapitelboken Beppe & Isabel!

Varje år cirkulerar boklådor med böcker från det senaste året  bland skolorna i Uddevalla.  Elever har fått rösta på vilka titlar som ska ingå i boklådan. Utifrån elevernas röster och ett urval för att få en spridning på läsnivå och genrer, väljs sedan 10 stycken titlar ut. Och en av dem är Björn Augustsons och Johanna Arpiainens Beppe & Isabel. Om vänskap, saknad och mod. Läs mer här:

Beppe & Isabel

Läsprojekt Uddevalla